AKHRISO: Dhibaatooyinka Lasoo Darsa Hooyada Uurka Leh..

Inta aad uurka leedahay, waxa laga yaabaa inaad yeelatid xoogaa ah dhib iyo raaxo-daro hadba marka jirkaagu is beddelo. Isku day talaabooyinkan aasaasiga ah oo la hadal dhakhtarkaaga ama kalkaalisada si aad u heshid talo dheeraad ah. Ha isticmaalin wax ah dawooyinka la iska iibsan karo warqad dhakhtar la’aan ama dhir/geedo adiga oo aan marka hore la hadlin dhakhtarkaaga.

Waxaan qormadaan uga hadli doonaa dhibaatooyinka ugu caansan ee la soo dersa haweenada uurka leh waxaan ka mid ah:

 • Walac (Morning Sickness)

 • Daal (Fatigue)

 • Hurdada oo dhib ah (Trouble Sleeping)

 • Cirib dhiigid (Bleeding Gums)

 • San cabur iyo san-goror (Epistaxis & Nose stuffiness)

 • Danqasho naaska ah (Tender Breast)

 • Laabjeex (Hearburn)

 • Bararka gacmaha iyo cagaha (Swelling of Hands and Feet)

 • Kaadi badni (Polyurea)

 • Calool-adag ama Shuban (Constipation or Diarrhea)

 • Baabasiir/Bawaasiir (Hemorrhoids)

 • Dhabar-xanuun (Back pain)

 • Maroojis Lugta ah (Leg Cramps)

 • Xidido Dhiig oo Bararsan (Varicose Veins)

 • Dheecaan siilka ah (Vaginal Discharge)

 • Madax-xanuun (Headache)

 • Hergab/Ifilo (Cold/Flu)

 • Xanuun Caloosha ah ama Qabashooyin (Abdominal Pain or Contractions)

 • Dawakhmid (Dizziness)

 • Xiriirka galmada (Sexual relations)

 • Isbeddelada Niyada ama Fikirka (Changes in Mood or Thinking)

 • Jamasho cunto (Food Cravings)

 • Maqaarka, Timaha iyo Cidiyaha (Skin, Hair and Nails)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *